Yrkes-NM
Logget inn som:
Logg ut


NMdemo

Demoen gjelder for for både elektriker og telekom og er kun for å demonstrere systemet som benyttes under selve uttakskonkuransen. Det vil si at innholdet i enkelte oppgaver ikke nødvendigvis er relevante for deg.