Yrkes-NM
Logget inn som:
Logg ut

Er du vår nye Norgesmester?


Nå har du sjansen til å bli Norgesmester i elektriker- og telekommunikasjonsfaget. 

Første kvalifisering til NM 2020
For å kunne delta må du registrere deg (klikk påmelding på meny til venstre) Når du har registrert deg vil du motta brukernavn og passord på e-post(sjekk spam/søppelpostmappen hvis du ikke får e-posten)

Første uttakskonkurranse gjennomføres i perioden 16.mars til 18. september 2020 kl. 23:59.

Hver deltaker har kun ett forsøk. Testen går på tid og varer 45 minutter. Oppgavene er flervalgsoppgaver (multiple Choice). Oppgavene dekker bredden til Vg2 og Vg3 teori innenfor hvert enkelt fagområde.

Mer informasjon om selve testen kan du lese når du har logget inn.


For å sjekke hva konkurransen går ut på, kan du klikke på demolinken i venstre menyen.
Denne demoen kan du gjennomføre så mange ganger som du vil. 

Resultatliste for første uttakskonkurranse legges ut på denne siden senest dagen etter at konkurransen er avsluttet.

Hvem kan delta?

(dersom du har kontrakt eller arbeider i en bedrift som ikke er medlem i Nelfo, kan du likevel delta gratis i uttakskonkurransene. Dersom du kvalifisere deg til NM-finalen må bedrifter som ikke er medlem av Nelfo betale en konkurranse avgift)

Nelfo anbefaler alle som tilfredsstiller kriteriene til å delta. Du har ingenting tape, bare muligheten til å vinne i denne konkurransen. 

Hva skjer dersom jeg kvalifiserer meg til andre uttaksrunde?
De som deltar i første uttaksrunde har muligheten til å kvalifisere seg til andre uttaksrunde. Her er det 30-40 deltakere med best poengscore fra første runde som går videre til andre uttak. Dette gjelder både for elektriker og telekom.
Andre uttak gjennomføres mandag 12. oktober 2020 kl. 10.00. Denne testen varer 30 minutter og gjelder som uttak til NM finalen.

Den videre veien til NM finalen
Første uttaksrunde gjelder som kvalifisering til andre og siste uttaksrunde. Andre uttak er kvalifisering til NM finalen. I finalen vil det delta 6 kandidater i elektrikerfaget og 4 kandidater i telekommunikasjonsmontørfaget. Nelfo dekker reise og opphold for deltakere fra Nelfo medlemsbedrifter under NM. Nelfo dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste. Deltakerne vil bo på hotell. Konkurransen er en praktisk øvelse som består av tre moduler og som skal monters opp i konkurransebåser. Arbeidet bedømmes av profesjonelle dommere med erfaring fra prøvenemd, tidligere NM finaler og fra internasjonale mesterskap som World Skills competiton. (WSC).

NM vinneren går videre til World Skills Compition (22-27 september 2021 i Shanghai - Kina)

Lykke til!